top of page

PMDD Nederland krijgt ANBI status

Hoera, op zaterdag 06-02-2021 viel de brief van de Belastingdienst op de mat. Stichting PMDD Nederland heeft, met terugwerkende kracht, per 24 augustus 2020 een ANBI status.


Misschien is dit PMDD inhoudelijk gezien geen interessant onderwerp maar zakelijk gezien is dit écht een kroon op ons werk. Om een goede stichting te kunnen draaien moet je aan behoorlijk wat eisen voldoen. En als deze eisen kloppen dat ontvang je van de Belastingdienst een keurmerk dat ANBI heet, dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.


Waar moet je aan voldoen om een ANBI status te krijgen:

 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.

 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.

 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.

 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.

 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.

 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

En aan deze voorwaarden voldoen wij allemaal. En wat nu? Wat kun je dan met zo'n ANBI status? Zakelijk gezien is dit belangrijk omdat dit o.a. belastingvoordelen oplevert. Wat betreft de belastingdienst betekent dit het volgende:

 1. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 2. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 3. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

 4. Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

 5. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Naast belastingvoordeel betekent een ANBI status dat wij als stichting in aanmerking komen voor kortingsprogramma's om ons werk makkelijker en/of efficiënter te maken. Dit, en nog veel meer, wordt nu mogelijk voor ons als stichting waardoor we Stichting PMDD Nederland nog meer op de kaart kunnen zetten om onze doelen te realiseren.

218 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page