top of page

Privacy

Leestijd: 3 min.

Beste bezoeker,

Deze privacyverklaring is opgesteld om duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Stichting PMDD Nederland in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen wij je goed informeren over ons privacybeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wenst, neem dan contact op met Stichting PMDD Nederland.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als je onze website bezoekt worden er cookies geplaatst op je pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken je surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan je gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop graag onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Contact- of aanmeldformulier

Met onze contact- of aanmeldformulieren kan je ons vragen stellen, aanvragen doen of je bijvoorbeeld inschrijven voor onze evenementen.

Met onze live chatmogelijkheid kan je ons tevens vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij cookies, zie graag onze cookieverklaring hieronder voor meer informatie. 

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Als je online doneert, dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van je betalingsprovider ontvangen.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Heb je een donatie gedaan, dan bewaren we deze informatie totdat de donatie is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Als je een reactie plaatst op een artikel

Het is mogelijk om een reactie te plaatsen op de artikelen die wij op onze website publiceren. In dat geval vragen wij om je naam en e-mailadres. Optioneel kunt je nog de (domein)naam van je website opgeven.

Nadat je reactie door ons is gepubliceerd, wordt deze met je naam als afzender en eventueel de opgegeven domeinnaam, onderaan het artikel op onze website gepubliceerd. Het e-mailadres dat je hebt opgegeven wordt nooit gepubliceerd, maar slechts gevraagd ter verificatie van de afzender. De gegevens die je aan ons via deze weg verstrekt, bewaren wij zolang het artikel online blijft. In uitzonderlijke gevallen nemen we contact met je op via de e-mail als wij vragen hebben over jou reactie of om je van een antwoord op jou reactie te voorzien.

Nieuwsbrief

Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt je af en toe een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Stichting PMDD Nederland en PMDD in het algemeen en blijf je op de hoogte van onze activiteiten, onderzoeken en informatie. Dit abonnement kan je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Jouw e-mailadres wordt alleen met jou uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op het moment dat je je abonnement opzegt, behouden wij je gegevens op onze blokkeerlijst zodat je daarna geen mailingen van ICTRecht meer kunt ontvangen. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener Wix. Wij vragen je bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven, om je  naam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

Video steungroepen

Om aan een videosteungroep van Stichting PMDD Nederland te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden via de website. Bij aanmelding registreren wij de volgende informatie:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

Deze informatie gebruiken wij om u te kunnen informeren over de steungroep waarvoor u zich heeft aangemeld.

Verder worden deze gegevens geautomatiseerd opgenomen in onze loggegevens en worden deze daar bewaard voor de periode van maximaal 2 jaar. Op verzoek zullen wij deze informatie altijd per direct verwijderen.

Gebruik Zoom

Voor de video bijeenkomsten maakt Stichting PMDD gebruik van het platform Zoom.

Zoom kan de volgende data gebruiken en verwerken:

 • gebruikersnaam

 • algemene informatie over je service-voorkeuren (inclusief taalvoorkeur)

 • informatie over het gebruik en je interactie met Zoom producten ("Usage information")

 • meeting schedule

 • locatie (ongeveer; regio/stad)

 • technische informatie van de Zoom software 

 • andere informatie die door de gebruiker wordt geüpload in de online bijeenkomst (afbeeldingen, bijlagen, chatberichten, etc)

Hier kunt u de volledige privacy verklaring van Zoom nalezen.

Wij raden aan om gebruik te maken van Zoom zonder zich aan te melden (aanmaken van een account) om zeker te stellen dat alleen het minimum aan benodigde informatie door Zoom verwerkt kan worden.

Gebruik geluid, camera en video opnames

Als deelnemer van een een video bijeenkomst wordt u gevraagd om uw camera aan te zetten. Tijdens de bijeenkomst bent u te zien voor andere deelnemers van de bijeenkomst. U gaat hiermee akkoord door deel te nemen aan de steungroep.

De steungroep bijeenkomsten worden NIET opgenomen. Er zullen ook geen geluids- en/ of videofragmenten gebruikt worden buiten de bijeenkomst.

Wanneer kunnen we je persoonsgegevens delen met derden?

Stichting PMDD Nederland deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren, bijvoorbeeld bij donaties;

 • je hier toestemming voor geeft;

 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jou opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie graag onze cookieverklaring).

 • IT-leveranciers en -dienstverleners.

 • Online tools voor onderzoek en evaluatie. 

 • Donatietools

 • Consultants. 

 • Evenement organisaties.

Om die dienstverlening te verlenen kan Stichting PMDD Nederland jou persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Stichting PMDD Nederland doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;

 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

 • doel gebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring

Stichting PMDD Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met onze stichting hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jpu verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.
   

Mocht je daar gebruik van willen maken, let dan op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kan je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Stichting PMDD Nederland

Boskantseweg 83

5492VA Sint-Oedenrode

KVK 80132065

RSIN 861563797

Laatst bijgewerkt op: 18 december 2020

bottom of page