top of page

Diagnose bij PMDD

Leestijd: 5 min.

Sinds 11 juni 2019 is deze stoornis opgenomen als diagnose code (GA34.41) door het WHO (World Health Organization). Hiermee is erkend dat PMDD een neuro-endocrine stoornis is en geen psychische stoornis welke sinds 2013 in het psychiatrisch handboek DSM-V stond. PME blijft vooralsnog slechts een onofficiële diagnose.

 

Wat is er nodig voor een diagnose voor PMDD?

Hierdoor hebben veel gezondheidszorg professionals nog geen scholing of training gehad voor PMDD of PME; zij zijn zich nog niet bewust dat deze stoornissen echt bestaan en vaak weten zij niet goed hoe ze een behandeling in moeten zetten. Daarom is het verstandig om een professional te zoeken die (1) weet wat PMDD is en (2) weet hoe PMDD moet worden behandeld.

Professionals die op de hoogte zijn van PMDD zullen waarschijnlijk ook kennis hebben over PME. Het beste uitgangspunt is dus vooraf te vragen naar de aanwezige kennis over PMDD. 

 

Het zoeken naar medische hulp bij PMDD

Ondanks dat het moeite zal kosten, is het toch de moeite waard om vooraf telefonisch informatie in te winnen. Vraag aan de praktijkassistente of ze ervaring hebben met de behandeling van PMDD. Wanneer meerdere specialisten in de praktijk/maatschap werken, vraag dan welke specialist specifiek ervaring heeft met het behandelen van PMDD. Vraag ook welke behandeling normaal gesproken in hun praktijk worden toegepast voor PMDD. 
Ondanks het feit dat iedereen verschillend reageert op een behandeling, raden wij aan een specialist te zoeken die de behandeling zal aanraden die statisch gezien de meeste kans op succes heeft (zoals is omschreven op onze pagina: behandelopties). 

 

Voorbereiding: gegevens over eerdere behandelingen verzamelen 

Voor de meeste specialisten geldt dat documentatie over eerdere behandelingen van de premenstruele stoornis hen zal helpen betere keuzes te maken voor behandeling. Omdat het tijdrovend is om al je gegevens te verzamelen is het verstandig deze zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen; vaak moet je toestemmingsformulieren tekenen voordat de informatie kan worden doorgegeven aan je nieuwe specialist. 

Natuurlijk kan je ook zelf je behandel historie opvragen en deze documentatie (gekopieerd) meenemen naar je afspraak. 

 

Voorbereiding: menstruatie symptomen kalender invullen 

Voor een specialist kunnen premenstruele stoornissen moeilijk te onderscheiden zijn van andere stoornissen zoals dysmenorroe (ernstige lichamelijke klachten rondom de menstruatie zonder emotionele klachten), bipolaire stoornis, depressie, angststoornissen of borderlinepersoonlijkheid stoornis. 

Om verwarring te voorkomen hebben PMDD-behandelaars vastgesteld dat, alvorens tot meer “tweedelijns keuze” behandelingen over te gaan, een klachten symptomen kalender van tenminste twee menstruele cycli moet worden bijgehouden om een officiële diagnose PMDD te kunnen vaststellen. 

De DSM-V, waarin PMDD als officiële diagnose is opgenomen, vereist specifiek het vastleggen van de dagelijkse symptomen gedurende ten minste twee cycli voordat een diagnose mag worden gesteld. 

We begrijpen dat het vastleggen van de klachten in een menstruatie kalender (op papier of mobiele app) kan frustreren en lang duurt voor degenen die al lang gebukt gaan onder premenstruele stoornissen. Helaas is dat op dit moment dit de enige methode om een goede diagnose te krijgen en daarmee de hulp die je nodig hebt. Wanneer je enorme moeite hebt om het bij te houden, vraag dan je partner of andere familieleden je eraan te helpen herinneren dat je je symptomen iedere dag gedurende twee cycli registreert. 

De volgende stap: de afspraak bij je huisarts 

Zoals eerdergenoemd zijn veel artsen nog niet op de hoogte van het bestaan van premenstruele stoornissen  en / of weten niet hoe die behandeld moeten worden. De medische specialismen die het meest waarschijnlijk op de hoogte zijn van PMDD zijn gynaecologen en psychiaters. 

 

Het is heel belangrijk dat je de volgende punten benoemt tijdens je eerste bezoek: 

 • Omschrijf je symptomen en zeg “Ik denk dat ik PMDD (of PME) heb”.

 • Laat de resultaten van je twee geregistreerde cycli zien.

 • Informeer de arts over je medische geschiedenis en wat voor effect behandelingen in het verleden hebben gehad, zeker als je al SSRI’s hebt gebruikt of de Pil.

 • Verzoek je arts om een bloedtest, ondanks dat er geen bloedtesten bestaan die de diagnose PMDD kunnen bevestigen. Deze bloedtest moet worden ingezet om onderliggende stoornissen die dezelfde symptomen kunnen veroorzaken uit te sluiten. 

 • Als je denkt dat het je helpt, kun je de arts om een verwijzing naar een psycholoog vragen die jou kan bijstaan tijdens je zoektocht naar een effectieve behandelmethode. Deze psycholoog kan jou ondersteunen en verder ook uitsluiten dat je aan angststoornissen lijdt (fobieën) die makkelijk behandelbaar zijn.

 • Overhandig je arts een print van de “evidence-based quidelines" voor de behandeling van PMDD.

 • Wanneer je arts een behandeling voorstelt die jou in het verleden ook niet hielp, spreek dan uit “dat heeft me in het verleden niet geholpen, ik wil een andere behandeling proberen”. Wanneer de arts dit weigert, overweeg dan om een andere arts te raadplegen. 

 

De volgende stap: de afspraak bij een andere arts, gynaecoloog, psychiater, specialist 

Net zoals huisartsen, zijn de meeste therapeuten helaas nog niet goed op de hoogte van het bestaan van premenstruele stoornissen en weten ze vaak nog niet hoe die behandeld moeten worden. Zorg dat je huisarts ervaring heeft met het doorverwijzen naar de juiste specialisten voor de benodigde medicatie/behandeling, omdat de eerstelijns wetenschappelijke bewezen behandelingen en / of medicatie medisch van aard zijn (pillen, pleister, injecties etc.).  

 

Het is heel belangrijk dat je ook bij de specialist de volgende punten benoemt tijdens je eerste bezoek: 

 • Omschrijf je symptomen en zeg “Ik denk dat ik PMDD (of PME) heb”.

 • Laat de resultaten van je twee geregistreerde cycli zien.

 • Vertel de specialist ook over niet-cyclische symptomen waar je last van hebt en vraag of daar wetenschappelijk bewezen behandelingen voor zijn om die symptomen te verminderen.

 • Vraag de specialist om een verwijzing naar een arts die vast kan stellen of je onderliggende medische problemen hebt. 

 • Informeer de specialist over je medische geschiedenis en wat voor effect behandelingen in het verleden hebben gehad, zeker als je al cognitieve gedragstherapie, SSRI’s of De Pil hebt gebruikt. 

 • Overhandig je specialist een print van de “op bewijs gebaseerde” richtlijnen voor de behandeling van PMDD.

 • Wanneer je specialist een behandeling voorstelt die jou in het verleden ook niet hielp, spreek dan uit “dat heeft me in het verleden niet geholpen, ik wil graag een andere behandeling proberen”. Wanneer de specialist dit weigert, overweeg dan om een andere specialist te raadplegen. 

bottom of page