top of page
Depression-header.jpg

PMDD & depressie

Leestijd: 2 min.

Vrouwen hebben twee keer zoveel kans op een depressie als mannen. Vrouwen hebben ook drie keer zoveel kans om de diagnose bipolaire stoornis te krijgen als mannen en drie keer zoveel kans een suïcidepoging te doen in hun vruchtbare jaren. 

Voor de adolescentie begint, is depressie zeldzaam en komt ongeveer even vaak voor bij meisjes als bij jongens. Daarentegen, met het ontluiken van de pubertijd, stijgt het risico voor meisjes om een depressie te krijgen, naar het dubbele van het risico voor jongens. Onderzoeken laten ook een verhoogde toename van depressies zien tijdens de reproductieve jaren. 

Verhoogd risico op depressie bij vrouwen

Vele factoren spelen mee bij het verhoogde risico op depressie onder vrouwen, onderzoek laat echter zien dat de natuurlijke stijging en daling van vrouwelijke voortplantingshormonen, direct effect hebben op het mentale en emotionele welzijn van de vrouw. Het is eveneens belangrijk te melden dat transgender personen (voor en na een medische behandeling) bijkomende uitdagingen tegenkomen die invloed hebben op symptomen als depressie, angst, woede en suïcidaliteit als reactie op hormoonvervangende therapie en / of doorlopende ovulatie cyclussen. 

Bipolaire stoornis

Symptomen van een bipolaire stoornis zijn stemmingswisselingen, bedroefdheid, woede, angst, apathie, gevoelens van hopeloosheid, gebrek aan interesse of plezier in activiteiten, ongewenste gedachten, wanen, gebrek aan concentratie, razende gedachten en meer. Deze symptomen zijn ook aanwezig bij vrouwen die leven met PreMenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). Bipolaire stoornis is een veelvoorkomende misdiagnose bij vrouwen met PMDD.

Het verschil tussen PMDD en depressie bij vrouwen

PMDD is een medische term om een vrouw te beschrijven die cognitief en emotioneel ernstig negatief reageert op het natuurlijke stijgen en dalen van de vrouwelijke voortplantingshormonen: oestrogeen en progesteron. 

Het is belangrijk dat vrouwen die hulp zoeken voor cyclische symptomen als depressie, woede, angst en opdringerige gedachten over zelfbeschadiging goed gescreend worden voor PMDD.  

bottom of page