top of page

Behandelrichtlijnen PMD's

Leestijd: 3 min.

Deze pagina is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel voor zorgverleners en werd opgesteld door de IAPMD Clinical Advisory Board, onder leiding van Dr. Tory Eisenlohr-Moul. 

Premenstruele stoornissen zoals premenstruele dysfore stoornis (PMDD) en premenstruele exacerbatie (PME) van psychiatrische stoornissen zijn moeilijk te diagnosticeren en moeilijk effectief te behandelen. Hieronder geven we richtlijnen om zorgverleners te helpen bij het opleiden en behandelen van hun patiënten. 

Beoordeling en diagnose van PMD's 

Uiteindelijk is elke patiënt met premenstruele symptomen uniek en verdient zij een meelevende zorgverlener die met hen zal samenwerken om een effectieve behandeling - of een reeks behandelingen - te vinden voor hun unieke behoeften. Aangezien PME vaak een slechte respons voorspelt op eerstelijns PMDD-behandelingen (zie hieronder), wordt een prospectieve diagnose met twee maanden dagelijkse symptoomclassificatie aanbevolen om onderscheid te maken tussen PMDD (symptomen die alleen premenstrueel aanwezig zijn), PME (symptomen zijn altijd aanwezig maar verergeren tijdens de premenstruele fase), en niet-cyclische symptomen.

Dagelijkse beoordelingen kunnen ook worden voortgezet in de context van de behandeling om de effectiviteit in de tijd te evalueren. Een dagelijkse symptomen tracker kan hier worden gedownload. Gestandaardiseerde score van deze dagelijkse beoordelingen om de diagnose te bepalen, kan worden bereikt met behulp van het C-PASS-scoresysteem . Houd er rekening mee dat het mogelijk is om zowel PMDD (vijf symptomen die alleen in de luteale fase aanwezig zijn) als PME van andere onderliggende aandoeningen te hebben. 

Behandeling van PMD's 

Aangezien dit een relatief nieuw gebied van de medische wetenschap is, blijft het aantal gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken voor PMD's relatief klein. Er zijn echter verschillende behandelingen gevonden die effectief zijn en er worden er momenteel meer onderzocht. Hieronder schetsen we wat het wetenschappelijk bewijs aangeeft over hoe de gemiddelde persoon met een premenstruele aandoening (typisch PMDD - PME is minder goed bestudeerd) zal reageren op verschillende behandelingen. 

Wat voor de ene patiënt helpend is, zal voor de andere patiënt niet of onvoldoende helpend zijn. 

 

Het doel van deze pagina is niet om een 'one-size-fits-all'-aanbeveling te geven voor de behandeling van premenstruele aandoeningen; het is eerder bedoeld om diegenen te helpen die informatie zoeken over effectieve behandelingen, het beste mogelijke bewijs te geven over de algemene werkzaamheid en veiligheid van elke behandeling bij mensen met premenstruele aandoeningen. 

 

Behandelrichtlijnen hier te downloaden

BEHANDELRICHTLIJNEN IAPMD DOWNLOADEN » 

Andere richtlijnen mbt PMDD 

Naast de richtlijnen van IAPMD, zijn er nog een aantal andere richtlijnen die kunnen worden gebruikt voor de behandeling van PMDD. Deze bestaan al langer en zijn wellicht niet meer up to date maar geven wel een goed beeld hoe de behandeling van PMDD opgepakt kan worden. Ook bij deze richtlijnen blijft het belangrijk dat er door de vrouw haar symptomen dagelijks gedurende haar hele cyclus voor ten minste 2 maanden wordt bijgehouden om zo goed naar voren te kunnen halen of haar klachten premenstrueel aanwezig zijn. 

RICHTLIJN PREMENSTRUEEL SYNDROOM - NVOG - 2011

MANAGEMENT OF PREMENSTRUAL SYNDROME - GREENTOP GUIDELINE No. 48 - 2016

bottom of page