top of page

Wetenschappelijk onderzoek naar PMDD in Nederland

Bijgewerkt op: 2 apr.

Stichting PMDD heeft tot haar spijt vast moeten stellen dat specifieke wetenschappelijke kennis over PMDD in Nederland wel aanwezig is maar dat die kennis niet wordt aangewend voor de diagnose PMDD. De stichting wil daarom een verbindende rol gaan spelen zodat in de toekomst herkenning van de symptomen leidt tot diagnosestelling maar dat er ook richtlijnen voor behandelplannen opgesteld kunnen worden en er internationaal wetenschappelijk onderzoek kan gaan plaatsvinden.


In een aantal landen (waaronder Zweden, Duitsland, USA en Verenigd Koninkrijk) wordt de diagnose PMDD gesteld aan de hand van de C-PASS score [1]. Deze score wordt berekend uit de uitkomsten van de vragenlijsten van tenminste twee à drie cycli. Dit rekenmodel vereenvoudigt de diagnosestelling zonder dat daar een psychiater aan te pas hoeft te komen. Om dit instrument ook in Nederland toe te kunnen passen, moet deze methode op een Nederlandse patiëntenpopulatie worden getoetst (validatie). Hiertoe heeft de afdeling Neurobiologische Psychiatrie van het Erasmus MC o.l.v. prof. Dr. S. Kushner zich bereid gevonden om deze validatie op te nemen bij hun lopende studies en expertise op het gebied van depressie en hormonen. Zij publiceerden al eerder een onderzoek naar bijwerkingen van de Mirena spiraal [2].

In samenwerking met Stichting PMDD Nederland is een nieuwe werkgroep opgezet met de bedoeling wetenschappelijk onderzoek naar PMDD te starten. Deze studie heeft het acroniem PERIOD. gekregen;

Prevalence and Evaluation of Reproductive Affective disorders among women in the Netherlands.

De titel van de studie is breed gehouden zodat vele vormen van onderzoek hieronder kunnen worden opgezet. Als eerste wordt gestart met de validatie van de C-PASS diagnosestelling zodat in een vervolgonderzoek een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen vrouwen met en zonder PMDD. De voorbereidingen zijn in volle gang. In het tweede kwartaal van 2021 volgt meer over dit onderwerp.

Meer wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de toekomstige generatie vrouwen met PMDD een betere levenskwaliteit te bieden dan nu het geval is.


[1] Eisenlohr-Moul, T. A. et al. Toward the Reliable Diagnosis of DSM-5 Premenstrual Dysphoric Disorder: The Carolina Premenstrual Assessment Scoring System (C-PASS). Am J Psychiatry 174, 51–59 (2017).

[2] Aleknaviciute, J. et al. The levonorgestrel-releasing intrauterine device potentiates stress reactivity. Psychoneuroendocrinology 80, 39–45 (2017).

1.537 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page