top of page

Op 27 september biedt WOMEN Inc. een Manifest Menstruatie - en hormoon gerelateerd klachten aan!

lees hier het manifest


Bijna 80% van de vrouwen heeft zeer ernstige menstruatieklachten

Vijf keer meer geld geïnvesteerd in erectiestoornissen dan in PMS


Amsterdam, 26 september - Uit onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction blijkt dat

maar liefst 77% van de vrouwen die menstrueren (zeer) veel last van

menstruatieklachten heeft. Opvallend is dat jonge vrouwen met ernstige klachten minder vaak dan oudere vrouwen hulp zoeken. Ernstige klachten kunnen er op wijzen dat er sprake is van een aandoening, maar er is nog relatief weinig kennis over menstruatie- en hormoon gerelateerde klachten.De meest genoemde klacht is hevige pijn, veel bloedverlies en de angst om door te lekken worden ook veel genoemd. Ernstige klachten kunnen wijzen op een aandoening, maar er is zowel bij vrouwen zelf als in de gezondheidszorg een tekort aan kennis hierover. Zo geven veel vrouwen uit de peiling aan niet bekend te zijn met aandoeningen als myomen en

endometriose of geven ze aan alleen de namen te kennen. Ook in de gezondheidszorg is de

kennisachterstand op het gebied van menstruatie- en hormonale klachten nog steeds groot: er is vijf keer meer geld geïnvesteerd in onderzoek naar erectiestoornissen dan in onderzoek

naar het premenstrueel syndroom (PMS)1.

Terwijl ongeveer 19% van de mannen gedurende hun leven last heeft van een erectieprobleem, tegenover 75% van de vrouwen met PMS-symptomen. De gemiddelde diagnosetijd van aandoeningen als endometriose2, PMDD3 of hevig menstrueel bloedverlies4 is dan ook 7 tot 12 jaar.


Verdere resultaten uit de peiling van WOMEN Inc. en Motivaction illustreren dat de

bestaande kennis tekortschiet. Zo is bij 55% van de vrouwen die hulp zoekt voor klachten

(nog) geen diagnose gesteld. In veel van deze gevallen is ook (nog) geen onderzoek

gedaan naar de klachten. Ruim een derde van de vrouwen met zeer veel last van klachten

zoekt geen hulp. Opvallend genoeg vinden vrouwen tussen de 18 en 24 jaar het vaker

(26%) gênant om over menstruatieklachten te praten dan oudere vrouwen. Zij zijn ook vaker

bang dat anderen hen een zeur vinden (30%) en dat zij niet serieus worden genomen (14%).

Deze groep vrouwen zoekt ook minder vaak hulp als ze (zeer) veel last van klachten

hebben. De meeste vrouwen uit de peiling vinden dat er meer aandacht moet komen voor

menstruatieklachten: voor mogelijke oplossingen en behandelingen, hoe vaak klachten

voorkomen en bij welke klachten zij hulp moet zoeken.


1 https://www.researchgate.net/blog/why-do-we-still-not-know-what-causes-pms

2 Een chronische aandoening waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte voorkomt en zorgt

voor klachten als pijnlijke menstruatie, buikpijn, darmproblemen en pijn tijdens de seks of bij ontlasting.

3 Een cyclische, hormoon gerelateerde stemmingsstoornis

4 Hevige of abnormaal lange menstruatie, ook aangeduid als menorragie


Op 27 september biedt WOMEN Inc. het Manifest Menstruatie - en hormoon gerelateerde

klachten aan bij de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het

manifest is onder andere door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie,

Netwerk Vrouwen FNV en de Endometriose Stichting ondertekend en roept de politiek op

om kennishiaten rond vrouwspecifieke aandoeningen te identificeren, achterstanden zo snel

mogelijk weg te werken door onderzoek en de opgedane kennis goed te implementeren in

de zorgpraktijk. Minister Ernst Kuipers zei eerder dit jaar ambassadeur te zijn voor

gender sensitieve zorg, waarbinnen rekening wordt gehouden met sekse en gender. Het

kabinet heeft hier tot nu toe nog niet in geïnvesteerd.108 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page